ANBI

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de belastingdienst als u deze schenking doet aan een doel met een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De stichting Ziekenomroep Schiedam, ZosRadio, heeft in Maart 2016 een aanvraag ingediend bij de belastingdienst voor een ANBI status. In April 2016 hebben we deze status gekregen.

Uit oogpunt van transparantie is een ANBI verplicht de voorgeschreven informatie te publiceren. Mocht u meer willen weten over ZosRadio, dan kunt u contact met ons opnemen. Hieronder treft u de verplichte informatie over ZosRadio.

ANBI voorwaarden:

 1. Naam: Stichting Ziekenomroep Schiedam (ZosRadio)
 2. RSIN-nummer: 8155.11.796
 3. KvK-nummer: 41141009
 4. Bankgegevens: ING Bank, Rekeningnummer: NL27 INGB 0000 7364 43
 5. Contactgegevens:
  Postadres:
  Stichting Ziekenomroep Schiedam
  Postbus 239   3100 AE  Schiedam
  Bezoekadres:
  Sporthal Margriet
  Nieuwe Damlaan 5   3119 KA  Schiedam
 6. Doelstelling:
  Het doel is het maken van programma’s van ontspannende en informatieve aard voor zieken en ouderen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Deze programma’s worden via kabel, huisradio en internet bij onze doelgroep aangeboden. ZosRadio werkt met vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten om de radioprogrammering vorm te geven.
 7. Beleidsplan:
  Het optimaliseren van onze programmering. Het zoveel mogelijk aanwezig zijn bij lokale activiteiten, om deze bij luisteraar te brengen. De lokale artiesten een podium geven om de luisteraars van ZosRadio er kennis mee te laten maken.
  Allerlei lokale verenigingen de kans geven om zich te presenteren.
 8. De bestuurssamenstelling:
  Voorzitter:  W. van den Eshof
  Secretaris: J. Aarnout
  Penningmeester: A.J.M. Kolmeijer
  Programma leider: M. Schinkel
  Bestuurslid technische zaken: T.A.H. Gudde
 9. Beloningsbeleid:
  Bestuur:
  Leden van het bestuur worden niet betaald voor hun werkzaamheden.
  Zij mogen wel hun uitgaven ten behoeve van de stichting en ter bevordering van het doel van de stichting vergoed krijgen.
  Medewerkers:
  Niet van toepassing, er is geen financiële vergoeding, aangezien er
  alleen vrijwilligers werkzaam zijn bij de stichting Ziekenomroep Schiedam.
 10. Actuele activiteiten:
 • Dagelijks gepresenteerde programma’s van ontspannende en/of informatieve aard.
 • Informatie verstrekking via onze Facebook pagina en de ZosRadio App.